Tämä asiakirja sisältää tiedot siitä, miten Toiminimi Martti Niskanen kerää, käsittelee ja säilyttää asiakkaan henkilötietoja,

Kun asiakas ottaa yhteyttä Toiminimi Martti Niskaseen varatakseen palveluita, häneltä pyydetään henkilötietoja. Toiminimi Martti Niskanen noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta ja on tietoinen siitä, että asiakkaalla tulee halutessaan olla pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, niiden tarkasteluun, korjaamiseen ja poistamiseen.


Miten keräämme asiakkaan henkilötietoja

 • Asiakkaalta itseltään varauksen teon yhteydessä
 • Asiakkaan matkakumppanilta, perheenjäseneltä tai muulta henkilöltä, joka tekee varauksen asiakkaan puolesta
 • Matkatoimistolta, matkanjärjestäjältä tai muulta taholta kuten yhdistykseltä tai yritykseltä, joka tekee varauksen asiakkaan puolesta

Asiakastietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin

 • Ohjelmapalveluiden varausten käsittelyyn
 • Asiakkaan varaukseen, laskutukseen ja maksuun liittyvään viestintään
 • Toiminimi Martti Niskasen markkinointiin, myyntiin ja palvelujen toteuttamiseen

Minkälaisia tietoja asiakkaalta tarvitaan

 • Asiakkaan etunimi, sukunimi, syntymäaika, kansallisuus, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Jos asiakas varaa valinnaisena palveluna vuokravarusteet, tarvitaan myös asiakkaan kokotiedot (pituus, paino, kengänkoko)
 • Asiakkaan valitsema maksutapa
 • Asiakaspalaute ja reklamaatiot
 • Asiakkaan suostumus suoramarkkinointiin

Millä tavoin asiakastietoja saadaan

 • Henkilökohtaisen tapaamisen aikana
 • Verkkokaupastamme varauksen teon yhteydessä
 • Sähköposti- tai Facebook-viestinä
 • Puhelimitse

Kuka Toiminimi Martti Niskasella vastaanottaa ja käsittelee asiakkaalta saatuja tietoja

 • Tmi Martti Niskasen omistajilla ja henkilökunnalla on pääsy asiakastietoihin
 • Asiakastietoja voidaan toimittaa vaatimuksesta viranomaisille, jos heillä on siihen lakisääteinen oikeus
 • Asiakastietoja voidaan toimittaa Tmi Martti Niskasen yhteistyöyrityksille, jos niitä tarvitaan asiakkaan pyynnöstä tilatun palvelun toteuttamiseksi
 • Asiakastietoja voidaan toimittaa maksunvälityspalvelulle

Tmi Martti Niskanen ei vuokraa eikä myy asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tmi Martti Niskasen käyttämillä sosiaalisen median kanavilla (Facebook, Instagram) sekä verkkokauppa-alustalla (Johku / Aptual Commerce Oy) on omat tietosuojakäytäntönsä, joihin asiakkaan on hyvä tutustua.

Asiakastietojen säilyttäminen

Asiakastietoja säilytetään korkeintaan kolme vuotta eteenpäin siitä ajankohdasta, kun asiakkaan tilaama palvelu on suoritettu. Kirjanpitoaineistossa esiintyvä asiakastieto säilytetään lain vaatima aika.

Yhteystiedot

Kaikki tietosuojakäytäntöä koskevat kyselyt pyydetään toimittamaan kirjallisesti oheiseen osoitteeseen.

Tmi Martti Niskanen
Sinikka Niskanen
Pulmusentie 4 B 3
99490 Kilpisjärvi
Sähköposti: laplandconnection@gmail.com